Skip to content

Aigars Pētersons, Rīgas Stradiņa universitātes rektors

  Akadēmiķa Jāņa Stradiņa devums Rīgas Stradiņa universitātei ir nenovērtējams. Viņa
  plašā erudīcija un zināšanas ir palīdzējušas augstskolai no šaura Rīgas Medicīnas
  institūta tapt par plašu zināšanu un studiju universitāti, nesot Stradiņu dzimtas
  vārdu.
  Tas notika 1998. gadā, kad Jānis Stradiņš piedalījās Rīgas Stradiņa universitātes
  nosaukuma veidošanā, kā arī aktīvi iesaistījās pašas jaunās universitātes mērķu
  formulēšanā un pamatošanā.
  Vairāk nekā desmit gadus Jānis Stradiņš bija arī RSU Padomnieku konventa loceklis.
  Viņš vienmēr, kamēr vien veselība ļāva, apmeklēja konventa sēdes un dalījās ar
  saviem padomiem un novērojumiem par augstskolas attīstību.
  Jāņa Stradiņa entuziasms, pētot izglītības un zinātnes vēsturi, ļāvis apzināt viņa tēva, Paula Stradiņa devumu Latvijai. Šajā sakarā RSU īpaši godināja akadēmiķi – 2007. gada 29. martā Jānim Stradiņam tika piešķirts RSU Goda doktora nosaukums par profesora Paula Stradiņa zinātniskā mantojuma apzināšanu un izpēti.
  Akadēmiķa Jāņa Stradiņa pētniecība ietvēra zinātnes vēsturi, ķīmijas vēsturi, fizikālo ķīmiju, Rīgas un Latvijas vēsturi, Latviju un latviešus pasaulē.
  Lai apzinātu Stradiņa dzimtas nozīmi un devumu Latvijas zinātnē, izglītībā un kultūrā, 2012. gadā RSU bija izveidojusi izstādi “Stradiņu kods”. Izstāde uzsvēra Stradiņu dzimtas plašumu. Tieši Jānis Stradiņš bija viens no galvenajiem izstādes veidotājiem.
  Toreiz akadēmiķis Jānis Stradiņš uzsvēra: „Ne piederība klanam nosaka cilvēka vērtību, vietu sabiedrībā, bet viņa iedzimtās spējas, darbīgums. Katram jāsasniedz sava vieta dzīvē. Esam ļoti dažādi un atšķirīgi, katrs ar savu dzīvi, savu individualitāti, savu diapazonu un visai dažādu mentalitāti.” Kā toreiz norādīja akadēmiķis, „dzimtai kopīgs ir darbīgums, demokrātiskums, paškritika, augstu mērķu stādīšana, pietiekama inteliģence un intelekts, nacionālās identitātes apzināšanās, kā arī neatkarīgs skats uz lietām”. Šos tikumus sevī vienmēr kopusi arī Rīgas Stradiņa universitāte.
  Paldies akadēmiķim Jānim Stradiņam par viņa dzīvi, padomiem un devumu visas Latvijas izglītības, zinātnes un tautas garīgajā izaugsmē! Jānis Stradiņš bija mūsu tautas sirdsapziņa.